Mea parvitas

Otvorena i „nenametljiva“  društvena misao moderne epohe konstantno nas podučava da je za civilizovan život u zadnjim oblicima komuna, potrebno izbaciti iz sebe predrasude prema drugim ljudima!                                                            Međutim, za blag i dobar život prvenstveno je potrebno izbaciti i poraziti predrasude koje imamo prema sebi samima!

Ne treba u sebi imati straha, jer niko vam ne može uzeti više nego što imate, a redovno možete dati više nego što ste imali!

Zašto željeti biti neko drugi a ne ono što jeste i što jedino možete biti, prigrlite svoju sopstvenost i postanite praktikant života a ne njegov teoretičar!

Advertisements

Apsurdnost mržnje neznanog neprijatelja

Možemo li mrziti nekoga koga nikad nismo vidjeli, čuli, dodirnuli ili imali bilo kakvu interakciju koja je potrebna da bi se moglo reći da poznajemo tu jedinku? Posmatrano sa aspekta čovjeka kao božijeg bića u čiju dušu je utkana ljubav i savjest kao kontrolor sveukupnog delanja, takvo stanje emotivne devijacije bi bilo nemoguće!

Odgovor

Sloboda misli i pravo na slobodnu misao je ono što pokreće svijet! Svako negiranje iskre koja se rodi u našim mislima i spriječavanje te iskre da izazove bar blagi plamen u životu nosioca rođene misli, jeste samovoljno odricanje od darovane i nesputane slobode! Nastala misao radosno nam pruža svoje eneretsko tijelo, tijelo koje očekuje da bude prihvaćeno, tijelo koje vapi da mu udahnemo prvi dah svežine kako bi počelo da koegzistira sa nama!